Archivácia dokumentovv bezpečí a nadosah

Naše služby

Úvod

Čo je to správa registratúry? Je to zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania. Zákon o archívoch a registratúrach určuje práva a najmä povinnosti širokému okruhu subjektov.

ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

 • Vy tvoríte registratúrne záznamy /vznik dokumentov spoločnosti/

MY ZABEZPEČÍME:

VYPRACOVANIE REGISTRATÚRNEHO PORIADKU A REGISTRATÚRNEHO PLÁNU

EVIDOVANIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV
 • registratúrne záznamy so znakom hodnoty „A“
 • registratúrne záznamy bez znaku hodnoty „A“, ktorým ešte neuplynula lehota uloženia
 • registratúrne záznamy bez znaku hodnoty  „A“, ktorým už uplynula lehota uloženia

UKLADANIE A OCHRANU REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV
 • Kvalifikovaným personálnym obsadením
 • Priestory s materiálno – technickým vybavením

PRÍSTUP K REGISTRATÚRNYM ZÁZNAMOM

ZABEZPEČOVANIE VYRAĎOVANIA
 • Registratúrne záznamy bez znaku hodnoty „A“, ktorým už uplynula lehota uloženia

MANIPULÁCIU S REGISTRATÚRNYMI ZÁZNAMAMI

 • Odborné spracovanie

KOMPLEXNÚ STAROSTLIVOSŤ O REGISTRATÚRNE ZÁZNAMY
 • Profesionálne služby

ZÍSKATE:

 •  Prehľad v dokumentoch vašej spoločnosti
 • Rýchle vyhľadanie potrebných dokumentov
 • Dlhodobé a bezpečné uloženie registratúrnych záznamov
 • Rozšírenie pracoviska, zvýšenie priestorových kapacít
 • Úsporu pracovnej sily
 • Profesionálne služby
 • Individuálny prístup k zákazníkovi