Kontakt

 COMMERCE INVEST, s.r.o.
 Sobotské nám. 1748/46
 058 01  Poprad
 www.archivovanie.sk

 Pobočka Poprad  Pobočka Bratislava
 Slobody 3249  Miletičova 1
 058 01  Poprad  821 08  Bratislava
   
 Ing. Viliam Kocún  JUDr. PhDr. Lukáš Kocún
 + 421 905 745 773  + 421 905 814 937

 
 info@archivovanie.sk  info@archivovanie.sk