Správa registratúry

logo-asr
Člen Asociácie správcov registratúry Slovenskej republiky

  • Správa registratúrnych záznamov
  • Tvorba registratúrnych poriadkov a plánov
  • Vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska
  • Správa a uloženie registratúrnych záznamov v našom registratúrnom stredisku
  • Príprava vyraďovacieho konania pre príslušný štátny archív
  • Komplexné poradenstvo v oblasti správy registratúry