Povedali o nás

 • Touto cestou sa chceme poďakovať firme COMMERCE INVEST, s.r.o a hlavne jej zamestnancom za ich služby, ktoré nám poskytli pri spracovaní archívnych dokumentov v našom obecnom úrade. Vysoko si ceníme ich profesionalitu a hlavne milý a promptný prístup. Prajeme veľa zdravia a veľa zdaru. Ďakujeme.

  (Mgr. Ladislav Grondžák, starosta obce Iliašovce)


 • Spoločnosť COMMERCE INVEST, s. r. o. nám zabezpečovala služby v oblasti správy registratúry. S prácou zamestnancov  tejto firmy som bola maximálne spokojná, čo sa týka odbornosti, promptnosti vybavenia potrebných podkladov ako aj ústretovosti zo strany zamestnancov. V budúcnosti určite budem uvažovať o ďalšej spoločnej spolupráci. Všetkým prajem hlavne pevné zdravie a veľa úspechov v ich ďalšej práci.

  (Marcela Sekrénešová, starostka obce Slizké)


 • Mali sme problém s registratúrou, oslovili sme firmu COMERCE INVEST, s.r.o., po dohovore nás navštívili, prezreli si v akom stave máme uložené doklady a spravili nám ponuku na spracovanie celej registratúry. Po prehodnotení ponuky sme sa dohodli na tom, že my im privezieme všetky doklady. Tak sa aj stalo, doklady sme zaviezli do sídla firmy do Popradu. V decembri pred Vianocami sa mi ozvali, že to máme hotové. Dohodli sme, že prídeme pre to až v januári. Celý proces bol rýchly, komunikácia počas spracovania veľmi dobrá. Boli sme prekvapení pri odovzdávaní a preberaní dokladov ústretovosťou, rýchlosťou a ochotou. Celé vyloženie a naloženie netrvalo viac ako 20 minút. Sme veľmi spokojní s prevedením uloženia dokladov. Po privezení do Studienky sme si dohodli termín na uloženie do archívu. Perfektne prevedené a uložené, vyškolená obsluha, veľmi jednoduchý, prehľadný systém uloženia. Veľmi ochotní a ústretoví pracovníci. Vrele doporučujem aj ostatným. 

  (Boris Soukup, starosta obce Studienka)

 • S dodanou službou sme spokojní. Už teraz uvažujeme o opätovnej správe archívu najčerstvejších dokumentov.

  (Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce Matiašovce)

 • Aj touto cestou chceme vysloviť poďakovanie firme Commerce Invest, s.r.o. a jej zamestnancom za prácu, ktorú vykonali pri spracovávaní archívnych dokumentov v našom obecnom úrade. Ich prácu hodnotíme ako vysoko profesionálnu, odbornú, s maximálnou snahou vyhovieť požiadavkám zákazníka. Všetkým jej zamestnancom prajeme pevné zdravie, a radosť z dobre vykonanej práce. Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.

  (Marek Virág, starosta obce Markušovce)

 • Veľmi pekne ďakujeme firme COMMERCE INVEST, s.r.o. a jej pracovníkom za ich služby, za kvalitnú, spoľahlivú a pružnú spoluprácu. Sme veľmi spokojní, doporučujeme záujemcom.  

  (Alena Pitoňáková, starostka obce Tatranská Javorina)

 • Ešte raz ďakujeme za dobrú spoluprácu a kvalitne odvedenú prácu. S aktuálnym stavom archívu po obsahovej, ale aj vizuálnej stránke sme veľmi spokojní.

  (Ing. Peter Labant, starosta obce Veľký Lipník)


 • Veľmi pekne Vám ďakujem za spoluprácu v uplynulom období. Sme veľmi spokojní s Vašim promptným a konštruktívnym prístupom k riešeniu problematiky archivácie. Dúfam, že budeme spolupracovať aj v budúcom období. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vašou firmou.

  (Ing. Alžbeta Čekovská, starostka obce Gánovce) 


 • So službami f. Commerce Invest, s.r.o. sme maximálne spokojní. Firma reaguje promptne na zmenu legislatívy v danej oblasti, firma vychádza v ústrety požiadavkám klienta, dodacie lehoty dodržiava v požadovanej kvalite, ceny sú optimálne.

  (Ing. Štefan Džurný, starosta obce Červený Kláštor) 


 • S Vašimi službami sme plne spokojní. Všetky úkony prebehli bez problémov a preto ich môžeme s plnou vážnosťou každú doporučiť. Ďakujeme za spoluprácu a prajeme pekný deň.

  (Ľubomír Lacek – konateľ spoločnosti Erimo, s.r.o.) 


 • Základná škola Toporec má s firmou COMMERCE INVEST, s.r.o. zmluvný vzťah od roku 2004. Zamestnanci firmy nám poskytujú služby na profesionálnej úrovni. Na naše požiadavky reagujú pohotovo. Je to tím mladých kvalifikovaných, zodpovedných a hlavne spoľahlivých ľudí, ktorí sú kedykoľvek nápomocní pri našich potrebách v oblasti registratúry. S poskytnutými službami firmy sme nadmieru spokojní.

  (Kolektív ZŠ Toporec) 


 • Spoločnosť COMMERCE INVEST, s.r.o. sme oslovili z dôvodu potreby spracovania nového registratúrneho poriadku a rozhodnutia aktualizovať stav v škole archivovaných písomnosti, uviesť archív do súladu so v súčasnosti platnou legislatívou. Spoluprácu so zamestnancami spoločnosti, ich prístup a navrhované riešenia hodnotíme ako profesionálne a odborne na vysokej úrovni, ich jednanie je promptné, zodpovedné a konštruktívne. Práca ukončená v dohodnutých termínoch v požadovanej kvalite. Na základe vlastnej skúsenosti budeme so spoločnosťou COMMERCE INVEST pokračovať v spolupráci aj naďalej a doporučujeme ju iným záujemcom o služby v tejto oblasti. 
 • (PaedDr. Adriana Oravcová – riaditeľka Základnej školy v Poprade – Spišskej Sobote)

 • S prácou Vašej firmy sme boli nadmieru spokojní . Vaša odborná pomoc s prehľadnením archívu nám veľmi pomohla. Ďakujeme. 

  (Martin Klimek – starosta obce Zálesie)