Archivácia dokumentovv bezpečí a nadosah

Naše služby

Úvod

Čo je to správa registratúry
    
Je to zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania. 
Zákon o archívoch a registratúrach určuje práva a najmä povinnosti širokému okruhu subjektov.


Čo to pre Vás znamená? 

 • Vy tvoríte registratúrne záznamy /vznik dokumentov spoločnosti/
 • My zabezpečíme: 

 • VYPRACOVANIE REGISTRATÚRNEHO PORIADKU A REGISTRATÚRNEHO PLÁNU
 • EVIDOVANIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV
registratúrne záznamy so znakom hodnoty „A“
registratúrne záznamy bez znaku hodnoty „A“, ktorým ešte neuplynula lehota uloženia
registratúrne záznamy bez znaku hodnoty  „A“, ktorým už uplynula lehota uloženia

 • UKLADANIE A OCHRANU REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV
Kvalifikovaným personálnym obsadením
Priestory s materiálno – technickým vybavením

 • PRÍSTUP K REGISTRATÚRNYM ZÁZNAMOM
 • ZABEZPEČOVANIE VYRAĎOVANIA

Registratúrne záznamy bez znaku hodnoty „A“, ktorým už uplynula lehota uloženia

 • MANIPULÁCIU S REGISTRATÚRNYMI ZÁZNAMAMI
Odborné spracovanie

 • KOMPLEXNÚ STAROSTLIVOSŤ O REGISTRATÚRNE ZÁZNAMY
Profesionálne služby


ZÍSKATE: 
 • Prehľad v dokumentoch Vašej spoločnosti
 • Rýchle vyhľadanie potrebných dokumentov
 • Dlhodobé a bezpečné uloženie registratúrnych záznamov
 • Rozšírenie pracoviska, zvýšenie priestorových kapacít
 • Úsporu pracovnej sily
 • Profesionálne služby
 • Individuálny prístup k zákazníkovi