Pre koho pracujeme

Mestá a obce

Mestá a obce

Je zložité začať s nastavením systému správy registratúry, ak sa mení vedenie po každých komunálnych voľbách. Správa registratúry je na jednom z posledných miest rebríčka, ktorému sa primátori a starostovia venujú. Okrem toho väčšina klientov z radov miest a obcí majú okrem svojej registratúry aj problém z čias bývalého MNV. Od roku 1990, kedy prešli pôsobnosti patriace miestnym a mestským národným výborom na obce, pretieklo už veľa vody, no na riešenie správy registratúry si mnohí stále nenašli čas. Väčšinu tejto dokumentácie je už dávno možné vyradiť a skartovať, a len niektoré dôležité dokumenty sa musia odovzdať do príslušného Štátneho archívu. Napriek tomu, že obce a mestá nie sú právnymi nástupcami bývalých MNV, aj z hľadiska kultúrneho dedičstva odporúčame tieto dokumenty dať do poriadku. Najťažšie je začať, následne udržať systém v pohybe už také zložité nie je. Dôkazom sú spokojní starostovia a ich ekonómky, ktorí sa na nás s dôverou obrátili.

Školy a školské zariadenia

Školy a školské zariadenia

Materská škola, základná, stredná či vysoká. S jedálňou alebo bez, pre obyčajné deti aj deti so špeciálnou starostlivosťou. Súkromné aj štátne. Každý má iného zriaďovateľa, iné dokumenty, iné podmienky či problémy. Veľké množstvo rôznych kombinácii, no pre každého máme riešenie. Riešenie výsledkom ktorého je spokojnosť klienta. Ako by aj mohol byť niekto nespokojný, keď má nielen všetko to čo mu nariaďuje zákon, ale aj prehľad a poriadok, má dokonalú kontrolu nad svojimi dokumentmi, jednoduchý prístup k nim – a navyše – úložné jednotky s dokumentmi po spracovaní našimi odbornými pracovníkmi vyzerajú jeden ako druhý, radosť sa na ne pozerať. Ekonómky a účtovníčky začali po rokoch opäť rady chodiť do ich registratúrneho strediska. 

Obchodné spoločnosti<br />a iné inštitúcie

Obchodné spoločnosti
a iné inštitúcie

Živnostníci, malí a strední podnikatelia, veľké výrobné spoločnosti, banky, poisťovne, nemocnice, nadácie, občianske združenia, detské domovy, domovy dôchodcov ...  a pre každého z nich iné riešenie – riešenie šité na mieru. Predsa len, živnostník tvoriaci pár šanónov ročne nepotrebuje zložitý systém správy registratúry  ako napríklad banka, ktorá má 90 pobočiek po celom Slovensku. Či je však systém viac alebo menej zložitý, dôležité je aby bol zavedený a aby sa dodržiaval.  Obráťte sa na nás nie len s požiadavkou vytriedenia a usporiadania, aj uloženie dokumentov v našom registratúrnom stredisku je pre veľa spoločnosti zaujímavé riešenie. Dokumenty nemajú na očiach, no ak ich potrebujú, okamžite im vieme zaslať originál či elektronickú verziu potrebného dokumentu. Všetky dokumenty sú pri tom starostlivo uschované a chránené.  

Likvidátori a správcovia konkurzných podstát

Likvidátori a správcovia konkurzných podstát

Zrušením spoločnosti a jej výmazom z obchodného registra povinnosti týkajúce sa správy registratúry nekončia. Povinnosť uloženia dokumentov resp. prístup k ním je dôležitý najmä pre zamestnancov danej spoločnosti.  Samotné dokumenty, prípadne len niektoré informácie z nich potrebujú najčastejšie dlhé obdobie po tom, ako v danej spoločnosti pracovali – pri vybavovaní dôchodku. Riešením je dlhodobé uloženie dokumentov. Napríklad osobné spisy až 45 rokov od ukončenia pracovného pomeru zamestnanca. Po uplynutí lehoty uloženia jednotlivých dokumentov samozrejme zabezpečíme ich vyradenie a fyzickú skartáciu, resp. zničenie.

Zastupované spoločnosti

Mestá
a obce
118
Školy
a školské zariadenia
104
Obchodné spoločnosti
a iné inštitúcie
78
Likvidátori a správcovia
konkurzných podstát
115

Povedali o nás

Spoluprácu so spoločnosťou Archivovanie.sk hodnotíme veľmi pozitívne. Oceňujeme odbornosť, precíznosť, ústretovosť a profesionalitu zamestnancov tejto firmy. Je to kolektív zodpovedných ľudí, ktorí svoju prácu odviedli v stanovenom termíne, vo vysokej kvalite a dohodnutej cene. Služby spoločnosti odporúčame každému, kto chce mať archív spracovaný v zmysle legislatívnych požiadaviek. Zároveň oceňujeme zo strany pracovníkov firmy vysokú mieru ochoty poradiť a pomôcť. Touto cestou ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ZŠ s MŠ Holumnica

So spoločnosťou Archivovanie.sk máme veľmi pozitívnu skúsenosť. Oceňujem ich profesionálny prístup, otvorenú komunikáciu a tiež priebežnú konzultáciu. Registratúrne stredisko máme ukážkovo usporiadané a naviac je všetko v elektronickej podobe, čo uľahčuje vyhľadávanie dokumentov v prípade kontroly, vydávania odpisov vysvedčení a pod. Môžem len odporúčať.

ZŠ s MŠ Budimír

Ďakujeme spoločnosti Archivovanie.sk za dobrú spoluprácu. S poskytnutými službami a s aktuálnym stavom archívu sme nadmieru spokojní. Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.

Mgr. Diana Turčík MKOS Snina

Čo sa týka spokojnosti s prácou Vašej firmy, musím povedať, že naša spokojnosť je 100 %. Vyzdvihujem Váš profesionálny prístup k problematike archivovania, odborné znalosti a príjemné jednanie. Výsledok Vašej práce pre nás je úžasný a sme maximálne spokojní. Takto by mal vyzerať archív v 21. storočí v každej obci a každom meste. Úhľadne uložené a označené spisy, označené police a elektronické vyhľadávanie spisov. Odporúčam každej obci, ktorá nemá čas a chce si ,,konečne,, urobiť poriadok vo svojom archíve, aby vyhľadala Vaše služby. Ďakujem za dobre odvedenú prácu !

Ing. Milan Mlynár starosta obce Gočovo

Spoločnosť Archivovanie.sk sme zvolili na základe kladných recenzií od iných obcí. Nakoľko sme malá obec, bol tento krok pre nás finančne náročný, avšak potrebný, čo sa samozrejme spoločnosť snažila hneď v úvode zohľadniť. Dnes sa aj my pripájame k ďalším spokojným zákazníkom. Komunikácia prebiehala na profesionálnej úrovni, agenda bola vytriedená a zložená podľa vopred dohodnutých požiadaviek. Náš archív je teraz v ukážkovom stave – zoradený a prehľadný. Touto cestou sa chceme poďakovať za skvele odvedenú prácu. Prajeme veľa spokojných zákazníkov.

Obec Mlynčeky

So spoločnosťou Archivovanie SK s.r.o. sme boli nadmieru spokojní. Vyzdvihujeme jej profesionalitu, odbornosť a dodržanie termínov. Pracovníci tejto spoločnosti boli spoľahliví, ústretoví bola s nimi príjemná komunikácia. Spoločnosť Archivovanie SK s.r.o. odporúčame každému a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Anna Sakmáryová ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička

Urobili ste kus skvelej práce. Archívne miesto je vyskladané tip,top. Vďaka za príkladný profesionálny prístup. Kiežby k práci takto pristupovali všetky oslovené inštitúcie.

Mgr. Darina Jacová ZŠ s MŠ Rožkovany

Maximálna spokojnosť so službami, korektný prístup, dodržanie dohodnutých lehôt a podmienok.

Ing. Helena Mihalčinová Obec Hôrka

S Vašimi službami sme boli maximálne spokojní . Veľmi pekne ďakujeme za profesionálny prístup, odbornosť a ochotu vyhovieť všetkým našim požiadavkám pri spracovaní archívnych dokumentov. Ďakujeme a zároveň odporúčame aj ďalším zákazníkom.

Obec Štefanov nad Oravou

- aj keď je to pre menšie obce dosť finančne náročné, uplati sa do to ísť - spoľahlivosť, slušnosť a hlavne odbornosť pracovníkov firmy - pracovníci sú stále na telefóne a sú ochotní stále pomôcť a poradiť - nestretol som sa s jediným problémom, všetko fungovalo na 100%

Ing. Štefan Petrus Obec Šambron

S prácou spoločnosti Archivovanie.sk sme maximálne spokojní. Zamestnanci sú ústretoví, veľmi milí. Svoje odborné vedomosti dokonale využili v našom neúhľadnom archíve. Ďakujeme zamestnancom spoločnosti Archivovanie.sk za 100% odvedenú prácu, ktorá je v súlade s cenou. Odporúčame využiť služby tejto spoločnosti, ak chcete mať dokonalý archív tak, ako máme teraz my.

Kolektív Základnej školy Rovinka

Spolupráca s vami ako osobou a v neposlednom rade s vašou spoločnosťou Archivovanie.sk bola na profesionálnej úrovni. Nebolo problému, ktorý by ste nevedeli vyriešiť. Zvlášť chcem vyzdvihnúť vašu profesionalitu, vašu ochotu a rýchlosť, pri riešení problémov. Sme maximálne spokojní s Vašou prácou a tešíme sa na spoluprácu aj v budúcnosti.

Mgr. Lillian Bronďošová starostka obce Gemerská Poloma

Zodpovedný prístup, korektné právanie, ústretovosť zamestnancov, dodržiavanie termínov. Jasná a zrozumiteľná komunikácia.

Mgr. Terézia Valeková ZŠ Zemanská, Krompachy

Spoločnosť Archivovanie.sk - korektný prístup, ochota splniť požiadavky klienta, spracovaná dokumentácia v dohodnutom termíne, pokojná pracovná atmosféra. Môžeme len odporúčať a tešiť sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme.

Gabriela Hrivňáková, hospodárka Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej

Sme radi, že sme si pre vedenie archivovania vybrali spoločnosť ARCHIVOVANIE.SK. Vážime si hlavne bezproblémové zvládanie úloh, rýchlu a ochotnú komunikáciu i ústretový prístup. Žiadne problémy a iba samé pozitíva. Vrelo odporúčame. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Mária Gibaľová riaditeľka Domova sociálnych služieb

Touto cestou by sme chceli vysloviť maximálnu spokojnosť so spoločnosťou Archivovanie.sk. Túto spoločnosť reprezentujú profesionálni zamestnanci, ktorí boli veľmi ústretoví a poskytli nám mimo iného aj informácie ohľadom postupu pri archivovaní. Boli ochotní individuálne reagovať na naše podnety. Preto túto firmu vrelo odporúčam hlavne riaditeľom menších základných škôl, ktorí musia túto prácu zvládnuť sami.

PaedDr. Olga Krištofová riaditeľka Základná škola Kružlová

Obec Baňa, okr. Stropkov v roku 2019 spolupracovala s registratúrnym strediskom Archivovanie SK, s.r.o. , Sobotské nám. 1748/46, v Poprade. Pri tejto povinnosti v súvislosti s achivovaním nám táto firma bola veľmi nápomocná. Profesionálny a perfektný prístup pracovníkov a preto vrelo odporúčam túto spoločnosť všetkým obecným samosprávam. Ďakujem

František Šlang Starosta obce Baňa

So službami spoločnosti Archivovanie SK sme boli nadmieru spokojní. Profesionálny prístup, ústretovosť a ochota zamestnancov je pre túto spoločnosť charakteristická. Dokázali nám odpovedať na všetky naše otázky a vyhovieť našim požiadavkám. Môžeme ich len odporučiť.

ZŠ s MŠ Lemešany

Spoločnosť Archivovanie SK s. r. o. nám zabezpečovala služby v oblasti správy registratúry. S prácou zamestnancov tejto firmy som bola maximálne spokojná, čo sa týka odbornosti, promptnosti vybavenia potrebných podkladov ako aj ústretovosti zo strany zamestnancov. V budúcnosti určite budem uvažovať o ďalšej spoločnej spolupráci. Všetkým prajem hlavne pevné zdravie a veľa úspechov v ich ďalšej práci.

Marcela Sekrénešová starostka obce Slizké

Príjemná komunikácia, perfektne odvedená práca, dodržanie termínov. Ďakujeme.

RNDr. Eva Nebusová SOŠP J.A.Baťu vo Svite

Chceli by sme sa poďakovať za dobrú a vysokoodbornú spoluprácu pri evidencii a vyradení registratúrnych záznamov. Zamestnanci firmy Archivovanie SK, s.r.o. Poprad vysokokvalifikovane pristupovali pri vzatí dokumentov z nášho registratúrneho strediska, vyraďovaní, uloženie do archívnych krabíc a vrátenie späť do strediska. Odovzdali nám elektronickú registratúrnu knihu a odborne nás zaškolila Ing. Škovierová Martina. Plánujeme naďalej spolupracovať s touto firmou a odporúčame aj iným využiť ich skúsenosti a odbornosť.

Anna Jurečková Mestský úrad - Mesto Vysoké Tatry

Seriózna spoločnosť, profesionálne poskytovanie služieb, vysoká odbornosť, milý kolektív.

Obec Betlanovce

S prácou spoločnosti Archivovanie.sk sme maximálne spokojní. Zamestnanci spoločnosti sú ústretoví, spoľahliví, profesionálni a odviedli v našom archíve 100% prácu. Práca nám bola odovzdaná v dohodnutom termíne a dojednanej cene. Touto cestou by som chcela spoločnosť Archivovanie.sk odporučiť každému kto chce mať dokonalý archív. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Zuzana Šimková ZŠ Stupava

So službami f. Archivovanie SK s.r.o. sme maximálne spokojní. Firma reaguje promptne na zmenu legislatívy v danej oblasti, firma vychádza v ústrety požiadavkám klienta, dodacie lehoty dodržiava v požadovanej kvalite, ceny sú optimálne.

Ing. Štefan Džurný starosta obce Červený Kláštor

So spoločnosťou Archivovanie.sk máme pozitívne skúsenosti. Agenda bola spracovaná rýchlo a odborne, skartácia bola vykonaná až po vzájomnej konzultácii. Zamestnanci veľmi milí, ochotní. Maximálna spokojnosť - odporúčame.

Agáta Barillová ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad

S prácou spoločnosti Archivovanie Sk som veľmi spokojný, Oceňujem ich profesionalitu a dôslednosť a celkový efekt na konci práce. Všetko bolo spracované podľa našich predstáv a veľmi precízne. Absolútna spokojnosť a maximálny počet hviezdičiek za prevedenú prácu. Veľmi odporúčam aj ďalším záujemcom.

Ing. Andrej Mitaľ Obec Železník

Chceme Vám veľmi pekne poďakovať za Vaše služby, t.j. za profesionálne vykonanú prácu. Sme maximálne spokojní, zamestnanci spoločnosti sú veľmi milí a ústretoví a vždy ochotní pomôcť. Služby spoločnosti odporúčame všetkým samosprávam.

Ladislav Hakulin starosta obce Kalná Roztoka

S prácou spoločnosti Archivovanie.sk sme maximálne spokojní. Zamestnanci spoločnosti sú ústretoví, spoľahliví, profesionálni a odviedli v našom archíve 100% prácu. Práca nám bola odovzdaná v dohodnutom termíne a dojednanej cene. Touto cestou by som chcela spoločnosť Archivovanie.sk odporučiť každému kto chce mať dokonalý archív. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ZŠ Stupava

So spoločnosťou Archivovanie.sk sme maximálne spokojní. Všetko bolo spracované rýchlo, odborne a podľa našich potrieb. Zamestnanci sú milí a ochotní pomôcť, poradiť a vyznajú sa vo svojej práci. Môžeme všetkým odporúčať.

Kolektív ZŠ s MŠ Jarná, Poprad

Základná škola Toporec má s firmou Archivovanie SK s.r.o. zmluvný vzťah od roku 2004. Zamestnanci firmy nám poskytujú služby na profesionálnej úrovni. Na naše požiadavky reagujú pohotovo. Je to tím mladých kvalifikovaných, zodpovedných a hlavne spoľahlivých ľudí, ktorí sú kedykoľvek nápomocní pri našich potrebách v oblasti registratúry. S poskytnutými službami firmy sme nadmieru spokojní.

Kolektív ZŠ Toporec