Uloženie dokumentov

Uložte Vaše dokumenty v našom registratúrnom stredisku.

  • rozšírite tým svoje pracovisko
  • zvýšite priestorové kapacity
  • efektívnejšie využijete pracovnú silu
  • docielite úsporu finančných prostriedkov

  • Vaše dokumenty v bezpečí a na dosah
  • uloženie už od 1 ks šanóna 
  • krátkodobé aj dlhodobé uloženie 
  • doplnkové služby (výpožičky, skenovanie dokumentov, atď)
  • po uplynutí lehoty uloženia zabezpečíme vyradenie dokumentov vrátane ich fyzického zničenia