Elektronická registratúrna kniha

20 rokov skúseností nás priviedlo k myšlienke nekupovať software. Ako by aj mohol niekto vedieť naprogramovať to, čo potrebujeme, ak to nikdy nerobil? Vyvinuli sme si svoj vlastný informačný systém. Je jednoduchý na používanie, pritom obsahuje obrovské množstvo podrobností o každom jednom registratúrnom zázname – až 48 údajov. Pre užívateľa však poskytuje odpoveď na tie tri najdôlešitejšie otázky. Aké dokumenty mám? Kde sú? Do kedy tam budú?

 • Jednoduché aj rozšírené možnosti vyhľadávania /filtrovania údajov
 • Detailné informácie o každom zázname, o každej krabici či šanóne
 • Informácia o lokácii
 • Kontrola nad vyradením
 • Výpožičky (ak sú dokumenty uložené u nás)
Všeobecné licenčné podmienky
Vyhľadávanie v registratúrnej knihe

Vyhľadávanie v registratúrnej knihe

 • Registratúrna kniha dáva základné informácie o všetkých záznamoch.
 • Dokumenty viem filtrovať na základe jednoduchého alebo pokročilého vyhľadávania.
 • Funkcia automatického dokončovania slov ešte viac zjednodušuje vyhľadanie potrebného dokumentu.
Detail registratúrneho záznamu

Detail registratúrneho záznamu

 • O každom zázname si viem pozrieť detailné informácie.
 • Detail každého záznamu môže obsahovať až 48 podrobných informácii.
 • V prípade potreby mi prispôsobia detail záznamu a doplnia do neho akúkoľvek moju špecifickú požiadavku.
Lokácia

Lokácia

 • Ak sú dokumenty uložené u klienta, viem si pozrieť miesto uloženia každého záznamu, archívneho boxu či šanónu.
 • V prípade potreby viem lokáciu jednoducho zmeniť.
 • Akýkoľvek záznam viem vyhľadať do niekoľkých minút bez toho, aby som ho musel dlhé hodiny fyzicky v archíve hľadať.
 • A poskytuje to dokonalý prehľad o voľných kapacitách pre budúce dokumenty.
Výpožičky

Výpožičky

 • Klienti, ktorí využívajú službu „Uloženie dokumentov“ si vedia ktorýkoľvek záznam vypožičať.
 • Už v deň zadania výpožičky si viem pozrieť elektronickú verziu vyžiadaného dokumentu.
 • Originál môžem mať u seba už do 24 hodín. V špeciálnych prípadoch aj skôr.
Kontrola nad vyradením

Kontrola nad vyradením

 • O každom dokumente viem, kedy bude vyradený resp. skartovaný.
 • Ak potrebujem, viem mu lehotu uloženia kedykoľvek predĺžiť.
 • Až 3 rôzne spôsoby predĺženia lehoty.
Kniha boxov

Kniha boxov

 • Mi dáva informácie o každej archívnej krabici či šanóne.
 • Viem si pozrieť zoznam všetkých dokumentov uložených v krabici.
 • O každom uloženom zázname si opäť viem pozrieť detailné informácie.
 • Dokonalý prehľad o všetkých boxoch.

Zastupované spoločnosti

Mestá
a obce
79
Školy
a školské zariadenia
56
Obchodné spoločnosti
a iné inštitúcie
66
Likvidátori a správcovia
konkurzných podstát
111

Povedali o nás

Čo sa týka spokojnosti s prácou Vašej firmy, musím povedať, že naša spokojnosť je 100 %. Vyzdvihujem Váš profesionálny prístup k problematike archivovania, odborné znalosti a príjemné jednanie. Výsledok Vašej práce pre nás je úžasný a sme maximálne spokojní. Takto by mal vyzerať archív v 21. storočí v každej obci a každom meste. Úhľadne uložené a označené spisy, označené police a elektronické vyhľadávanie spisov. Odporúčam každej obci, ktorá nemá čas a chce si ,,konečne,, urobiť poriadok vo svojom archíve, aby vyhľadala Vaše služby. Ďakujem za dobre odvedenú prácu !

Ing. Milan Mlynár starosta obce Gočovo

So spoločnosťou Archivovanie.sk sme maximálne spokojní. Všetko bolo spracované rýchlo, odborne a podľa našich potrieb. Zamestnanci sú milí a ochotní pomôcť, poradiť a vyznajú sa vo svojej práci. Môžeme všetkým odporúčať.

Kolektív ZŠ s MŠ Jarná, Poprad

Spoluprácu so spoločnosťou Archivovanie.sk hodnotíme veľmi pozitívne. Dokumentácia bola spracovaná v krátkej dobe a v súlade s platnou legislatívou. Môžeme odporúčať.

ZŠ s MŠ Harichovce

Urobili ste kus skvelej práce. Archívne miesto je vyskladané tip,top. Vďaka za príkladný profesionálny prístup. Kiežby k práci takto pristupovali všetky oslovené inštitúcie.

Mgr. Darina Jacová ZŠ s MŠ Rožkovany

Maximálna spokojnosť so službami, korektný prístup, dodržanie dohodnutých lehôt a podmienok.

Ing. Helena Mihalčinová Obec Hôrka

S Vašimi službami sme boli maximálne spokojní . Veľmi pekne ďakujeme za profesionálny prístup, odbornosť a ochotu vyhovieť všetkým našim požiadavkám pri spracovaní archívnych dokumentov. Ďakujeme a zároveň odporúčame aj ďalším zákazníkom.

Obec Štefanov nad Oravou

- aj keď je to pre menšie obce dosť finančne náročné, uplati sa do to ísť - spoľahlivosť, slušnosť a hlavne odbornosť pracovníkov firmy - pracovníci sú stále na telefóne a sú ochotní stále pomôcť a poradiť - nestretol som sa s jediným problémom, všetko fungovalo na 100%

Ing. Štefan Petrus Obec Šambron

Spolupráca s vami ako osobou a v neposlednom rade s vašou spoločnosťou Archivovanie.sk bola na profesionálnej úrovni. Nebolo problému, ktorý by ste nevedeli vyriešiť. Zvlášť chcem vyzdvihnúť vašu profesionalitu, vašu ochotu a rýchlosť, pri riešení problémov. Sme maximálne spokojní s Vašou prácou a tešíme sa na spoluprácu aj v budúcnosti.

Mgr. Lillian Bronďošová starostka obce Gemerská Poloma

Zodpovedný prístup, korektné právanie, ústretovosť zamestnancov, dodržiavanie termínov. Jasná a zrozumiteľná komunikácia.

Mgr. Terézia Valeková ZŠ Zemanská, Krompachy

Touto cestou by sme chceli vysloviť maximálnu spokojnosť so spoločnosťou Archivovanie.sk. Túto spoločnosť reprezentujú profesionálni zamestnanci, ktorí boli veľmi ústretoví a poskytli nám mimo iného aj informácie ohľadom postupu pri archivovaní. Boli ochotní individuálne reagovať na naše podnety. Preto túto firmu vrelo odporúčam hlavne riaditeľom menších základných škôl, ktorí musia túto prácu zvládnuť sami.

PaedDr. Olga Krištofová riaditeľka Základná škola Kružlová

Obec Baňa, okr. Stropkov v roku 2019 spolupracovala s registratúrnym strediskom Archivovanie SK, s.r.o. , Sobotské nám. 1748/46, v Poprade. Pri tejto povinnosti v súvislosti s achivovaním nám táto firma bola veľmi nápomocná. Profesionálny a perfektný prístup pracovníkov a preto vrelo odporúčam túto spoločnosť všetkým obecným samosprávam. Ďakujem

František Šlang Starosta obce Baňa

Spoločnosť Archivovanie SK s. r. o. nám zabezpečovala služby v oblasti správy registratúry. S prácou zamestnancov tejto firmy som bola maximálne spokojná, čo sa týka odbornosti, promptnosti vybavenia potrebných podkladov ako aj ústretovosti zo strany zamestnancov. V budúcnosti určite budem uvažovať o ďalšej spoločnej spolupráci. Všetkým prajem hlavne pevné zdravie a veľa úspechov v ich ďalšej práci.

Marcela Sekrénešová starostka obce Slizké

Aj touto cestou chceme vysloviť poďakovanie firme Archivovanie SK s.r.o. a jej zamestnancom za prácu, ktorú vykonali pri spracovávaní archívnych dokumentov v našom obecnom úrade. Ich prácu hodnotíme ako vysoko profesionálnu, odbornú, s maximálnou snahou vyhovieť požiadavkám zákazníka. Všetkým jej zamestnancom prajeme pevné zdravie, a radosť z dobre vykonanej práce. Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.

Marek Virág starosta obce Markušovce

Veľmi pekne ďakujeme firme Archivovanie SK s.r.o. a jej pracovníkom za ich služby, za kvalitnú, spoľahlivú a pružnú spoluprácu. Sme veľmi spokojní, doporučujeme záujemcom.

Alena Pitoňáková starostka obce Tatranská Javorina

Veľmi pekne Vám ďakujem za spoluprácu v uplynulom období. Sme veľmi spokojní s Vašim promptným a konštruktívnym prístupom k riešeniu problematiky archivácie. Dúfam, že budeme spolupracovať aj v budúcom období. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vašou firmou.

Ing. Alžbeta Čekovská starostka obce Gánovce

So službami f. Archivovanie SK s.r.o. sme maximálne spokojní. Firma reaguje promptne na zmenu legislatívy v danej oblasti, firma vychádza v ústrety požiadavkám klienta, dodacie lehoty dodržiava v požadovanej kvalite, ceny sú optimálne.

Ing. Štefan Džurný starosta obce Červený Kláštor

So spoločnosťou Archivovanie.sk máme pozitívne skúsenosti. Agenda bola spracovaná rýchlo a odborne, skartácia bola vykonaná až po vzájomnej konzultácii. Zamestnanci veľmi milí, ochotní. Maximálna spokojnosť - odporúčame.

Agáta Barillová ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad

Základná škola Toporec má s firmou Archivovanie SK s.r.o. zmluvný vzťah od roku 2004. Zamestnanci firmy nám poskytujú služby na profesionálnej úrovni. Na naše požiadavky reagujú pohotovo. Je to tím mladých kvalifikovaných, zodpovedných a hlavne spoľahlivých ľudí, ktorí sú kedykoľvek nápomocní pri našich potrebách v oblasti registratúry. S poskytnutými službami firmy sme nadmieru spokojní.

Kolektív ZŠ Toporec